Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εκτύπωση

Eπαγγελματικοί Σύλλογοι

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών

Πανεηλλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής

Ελληνικές Σελίδες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger

Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία

Κέντρο Πληροφόρησης για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες

Αναπηρία Τώρα

Άρθρα για αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες

Πληροφορίες και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους γονείς

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Νομοθεσία

Νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή

Ασφαλιστικά Ταμεία

Ι.Κ.Α.

Ο.Π.Α.Δ.

Δημόσιοι Φορείς Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.