ΕκτύπωσηΤο κέντρο αναπτυξιακών και
μαθησιακών δυσκολιών ΝΟΗΣΗ
που εδρεύει στο Χαλάνδρι
επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση
των διαταραχών μάθησης, λόγου
και συμπεριφοράς παιδιών και
εφήβων ηλικίας 2 έως 18 ετών.

Για το σκοπό αυτό παρέχει
ευέλικτα εξατομικευμένα
προγράμματα με τη χρήση
αποτελεσματικών θεραπευτικών
μεθόδων από το ειδικά
καταρτισμένο επιστημονικό
προσωπικό που διαθέτει.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ