Εργοθεραπευτική αξιολόγηση

Κατά τη διάρκεια μίας εργοθεραπευτικής αξιολόγησης σημειώνονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία του παιδιού.

Οι τομείς που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη μυική δύναμη, την αντοχή και το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, την απτική διάκριση, το συντονισμό ματιού/χεριού, την οπτική αντίληψη, τη διάρκεια προσοχής καθώς και την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα. Ο εργοθεραπευτής επίσης εξετάζει την ικανότητα του παιδιού για αυτοεξυπηρέτηση όπως και την κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομιλήκους και ενηλίκους.

Ελλείματα στους παραπάνω τομείς θα εκδηλωθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα περιορισμένη μυική δύναμη/αντοχή εκδηλώνεται ως αδεξιότητα και γρήγορη κόπωση. Απτικές δυσκολίες μπορεί να εκδηλωθούν ως αποστροφή για ορισμένα είδη ένδυσης ή τροφίμων ή με περίεργη ανταπόκριση στον πόνο. Μειωμένο εύρος κίνησης, ελλείψεις στο συντονισμό ματιού-χεριού, δυσκολίες στη λεπτή κίνηση και μειωμένη οπτική αντίληψη έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση στον αθλητισμό, την ακαδημαϊκή επίδοση και τη δυσγραφία. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να επηρεαστούν οι λειτουργικές ικανότητες του παιδιού και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει στο κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο.

Συμπερασματικά, λοιπόν, η εργοθεραπευτική αξιολόγηση μπορεί να διαγνώσει τη ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα), τη διαταραχή συντονισμού, τη δυσπραξία, τις διαταραχές στη λεπτή και την αδρή κινητικότητα, τη δυσγραφία αλλά και την ψυχοκινητική καθυστέρηση.