Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση

O Παιδοψυχίατρος είναι ο γιατρός που μόνος, ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς φροντίζει για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους σε όλα τα επίπεδα: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση.

Στην εργασία του αυτή έχει μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση. Χρησιμοποιεί δηλαδή τη γνώση όλων εκείνων των παραγόντων (βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών) που διαπλέκονται στην εμφάνιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας.

Πέρα από τις ειδικές δυσκολίες και διαταραχές, ο παιδοψυχίατρος υποστηρίζει την ψυχική υγεία και την εξέλιξη του παιδιού από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή του. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή/και συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους, οικογένειες, εκπαιδευτικούς κ.ά.

Μπορεί να συνεργάζεται για τον ίδιο σκοπό με σχολεία, δικαστικές αρχές, νοσοκομεία παίδων και γενικά, με όλες εκείνες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους κοινοτικούς φορείς που πλαισιώνουν την οικογένεια.

Ποια είναι η πρακτική του Παιδοψυχιάτρου;

Αρχικά, γίνεται μια ολοκληρωμένη διάγνωση του προβλήματος το οποίο απασχολεί το παιδί ή τον έφηβο και την οικογένειά του, όπου συνεκτιμώνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συνυφαίνονται με αυτό: βιολογικοί, γενετικοί, αναπτυξιακοί, συναισθηματικοί, γνωστικοί, εκπαιδευτικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες.

Στη συνέχεια, σχεδιάζεται μια θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία συζητιέται με τους ενδιαφερόμενους και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεραπευτικές προσεγγίσεις:

  • ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με το παιδί/έφηβο
  • συμβουλευτικές συνεδρίες με τους γονείς
  • οικογενειακή θεραπεία
  • συνεργασία με το σχολείο ή άλλους σημαντικούς ενήλικες που εμπλέκονται στη φροντίδα του παιδιού
  • φαρμακοθεραπεία
  • συνδυασμό των παραπάνω

Είναι επίσης πιθανό ο παιδοψυχίατρος να κρίνει απαραίτητη και την έναρξη ειδικών θεραπειών στο παιδί όπως την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών, την εργοθεραπευτική παρέμβαση, τη λογοπεδική παρέμβαση, την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και των γονέων από τον ψυχολόγο ή και την ένταξη του παιδιού σε ομάδες κοινωνικοποίησης.