Επισκέψεις κατ’οίκον

Οι επισκέψεις κατ’οίκον γίνονται από τους θεραπευτές του κέντρου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού που παρακολουθεί τα προγράμματα του Κέντρου μας και στο σπίτι. Πολύ συχνά, οι γονείς αναζητούν καθοδήγηση από τους θεραπευτές για τον τρόπο διαχείρισης των παιδιών τους στο σπίτι. Μέσω, λοιπόν, αυτών των επισκέωεψν οι γονείς μαθαίνουν:

  • να διαμορφώνουν καλύτερα το χώρο ώστε να είναι πιο λειτουργικός
  • να εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς του παιδιού τους,
  • πώς να οργανώσουν καλύτερα τα παιχνίδια των παιδιών
  • πώς να εκτελούν τις δραστηριότητες που διδάσκονται από τους θεραπευτές ώστε να γενικεύονται καλύτερα οι στόχοι που δουλεύονται στα θεραπευτικά προγράμματα
  • να διαχειρίζονται τις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής όπως η τουαλέτα, η απαλλαγή πάνας, η σίτιση, η ένδυση-απόδυση, οι μεταβάσεις κτλ.