Η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία παρεμποδίζει την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης από παιδιά που έχουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες για τις εργασίες αυτές. Είναι δηλαδή παιδιά με κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη, που ωστόσο δυσκολεύονται να…

Η κατάθλιψη στα παιδιά είναι μια κατάσταση που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Επειδή είναι δυνατόν να χρονίσει, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του παιδιού και των γονέων του για να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Είναι γνωστό ότι με την κατάθλιψη αυξάνει…

Οι μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιούνται συχνά ως όρος «ομπρέλα» που περιλαμβάνει τις δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή, τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρεμποδίζουν τη μάθηση αλλά και τις αισθητηριακές ή σωματικές δυσκολίες που μειώνουν την ικανότητα κατανόησης ή έκφρασης. Χωρίζονται σε πέντε…