Εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης

Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία το άτομο ενσωματώνεται στην κοινωνία και εντάσσεται στην κουλτούρα του.

Σκοπός του προγράμματος κοινωνικοποίησης είναι η ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία. Εφαρμόζεται σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Η λειτουργία της κοινωνικοποίησης είναι η μετάδοση στο παιδί των αποδεκτών κοινωνικών κανόνων, δηλαδή των σταθερών της συμπεριφοράς που εγκρίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία το παιδί μεγαλώνει και προορίζεται να ζήσει. Γίνεται μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπων ( Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης – Bandura) και βασίζεται στην Γνωστική Αναπτυξιακή Θεωρία, η οποία αναφέρεται στην κοινωνική κατανόηση και στην αφομοίωση πληροφοριών.

Οι διαδικασίες, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση, βοηθούν το παιδί να αποκτήσει:

  • Κοινωνικές γνώσεις: π.χ. να μπορεί να βρει το δρόμο για το σπίτι, να γνωρίζει την γειτονιά του, να μπορεί να προσανατολιστεί, να γνωρίζει κανόνες ασφαλείας
  • Χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς: π.χ. να γνωρίζει τη σωστή στάση, να πληρώνει, να συμπεριφέρεται σωστά,
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: να μπορεί να εξηγεί τα συναισθήματα του, να δέχεται τις αλλαγές στο πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα, να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες, να περιμένει τη σειρά του, να γνωρίζει τη χρήση τηλεφώνου, να εμπλέκεται σε διάλογο, να χρησιμοποιεί καλούς τρόπους συμπεριφοράς, να αναπτύξει φιλίες και σχέσεις με τους συνομιλήκους, να εντάσσεται σε ομαδικές δραστηριότητες
  • Σεξουαλική γνώση και συμπεριφορά, δηλαδή να γνωρίζει τη διαφορά των φύλων, να φέρεται με υπευθυνότητα και σεβασμό στις σχέσεις του με το άλλο φύλο.
  • Γνώση του εαυτού: να γνωρίζει βασικές πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του

Το πρόγραμμα προτείνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία, στην κοινωνικοποίηση και στη συμπεριφορά. Αφορά, λοιπόν, κυρίως παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμό), σύνδρομο Asperger, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα κοινωνικοποίησης, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχολογικά προβλήματα.