Εικονογραφική μέθοδος

Η Εικονογραφική Μέθοδος

Η Εικονογραφική Μέθοδος για τα γράμματα

Τα δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται να θυμηθούν τα γράμματα σε συνδυασμό με τον ήχο – φθόγγο του το καθένα και αργούν περισσότερο από τα άλλα παιδιά να τα μάθουν.

Με την Εικονογραφική Μέθοδο “Δ. Μαυρομμάτη” κάθε γράμμα μετατρέπεται σε ένα γραμμικό σχέδιο που θυμίζει ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον ήχο του.

Το σχέδιο συνοδεύεται από μια “ιστορία” που ταιριάζει στην εικονογραφική αναπαράσταση του γράμματος, που επινοήθηκε για να ενισχύσει την συνειρμική σχέση σχήματος του γράμματος και φθόγγου.

Η Μέθοδος εφαρμόζεται στα παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, στα παιδιά του Νηπιαγωγείου αλλά και σε κάθε άλλο άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας, που δεν ξέρει τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο απομνημόνευσης των γραμμάτων που είναι η βάση για την διδασκαλία της ανάγνωσης.

Η Διδακτική της Εικονογραφικής Μεθόδου για τα γράμματα

Το γράμμα με την Εικονογραφική Μέθοδο διδάσκεται από τον εκπαιδευτικό ως εξής:

  • Ο εκπαιδευτικός δείχνει το εικονογράφημα του γράμματος στο παιδί από τις κάρτες που υπάρχουν στο πακέτο του “Προγράμματος Πρώτης Ανάγνωσης”.
  • Επισημαίνει στο παιδί το σχήμα του γράμματος και λέει καθαρά τον ήχο του.
  • Καλεί το παιδί να “γράψει” με το δάχτυλό του το γράμμα στην κάρτα πατώντας ακριβώς πάνω στο τυπωμένο γράμμα και ακολουθώντας τη σωστή φορά γραφής του γράμματος.
  • Περιγράφει στο παιδί το εικονογράφημα με πολύ παραστατικό τρόπο.
  • Τονίζει την κάθε λεπτομέρεια της γραμμής του γράμματος και εξηγεί τον τρόπο που το κάθε σημείο της απεικονίζεται στο εικονογράφημα.
  • Εξηγεί το λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο εικονογράφημα μπορεί να του θυμίζει τον ήχο – φθόγγο του γράμματος αυτού.
  • Καλεί το παιδί να γράψει πολλές φορές το γράμμα για να συνηθίσει τη σωστή φορά γραφής του και για να καταφέρει να το γράφει εύκολα, γρήγορα και ωραία.
  • Ο εκπαιδευτικός διδάσκει ένα-ένα όλα τα γράμματα με τον παραπάνω τρόπο, αρχίζοντας πρώτα από τα γράμματα που έχουν διάρκεια και ηχηρότητα, και αφήνοντας τελευταία εκείνα που είναι άηχα και στιγμιαία (τ, κ, π).

Η Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία της ορθογραφίας

Τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη και ανυπέρβλητη αδυναμία στην ορθογραφία. Δυσκολεύονται να θυμηθούν την ορθογραφία των λέξεων ακόμα και αν τις έχουν συστηματικά διδαχθεί και αν τις έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Κάνουν λάθη ακόμα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ απλές και πολύ γνωστές τους από τη γραμματική (π.χ. ρήματα σε -ώνω).

Επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια λάθη όταν δεν συγκρατούν την προσοχή τους. Αν εξετάσουν το γραπτό τους με προσοχή μπορούν ακόμα και να διορθώσουν αρκετά από τα λάθη τους αλλά όταν γράφουν ελεύθερα και αυθόρμητα συνήθως τα επαναλαμβάνουν.

Τα δυσλεξικά παιδιά αν και διορθώνονται αργά-αργά με το χρόνο και παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, πάντα έχουν μεγάλη διαφορά από τους συνομηλίκους τους. Η έντονη ανορθογραφία τους συνεχίζει ακόμα και στην ενήλικη ζωή.

Η Εικονογραφική Μέθοδος “Δ. Μαυρομμάτη” προσφέρει στους δυσλεξικούς μαθητές τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν εύκολα, γρήγορα, χωρίς πολλές επαναλήψεις και εργασίες την ορθογραφία των λέξεων. Σύμφωνα με τις αρχές της τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης έχουν μετατραπεί σε γραμμικά σχέδια μιας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της μορφολογίας και της σημασίας της.

Τα δυσλεξικά άτομα που δεν δυσκολεύονται να θυμούνται εικόνες συγκρατούν εύκολα στη μνήμη τους την παρουσία των εικονογραφημάτων, κι αυτά με τη σειρά τους θυμίζουν τα συγκεκριμένα γράμματα και συνεπώς και την ορθογραφία της λέξης.

Η Εικονογραφική Μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεξικά άτομα κάθε ηλικίας, ακόμα και σε ενήλικες, και οδηγεί με επιτυχία σε πολύ καλό επίπεδο ορθογραφίας και ανάγνωσης. Εφαρμόζεται οπωσδήποτε ταυτόχρονα και παράλληλα με τη Γλωσσολογική Μέθοδο.

Πηγή