Ομάδες κοινωνικοποίησης

Οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά να βιώσουν, να εξωτερικεύσουν και να εξετάσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Μέσα στις ομάδες τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους λεκτικά ή μέσω αντικειμένων όπως ο πηλός, η ζωγραφική, οι κούκλες, τα παιχνίδια, η μουσική, το θέατρο, μέσω παιχνιδιών ρόλων, μέσα από τη δημιουργική έκφραση, τη χορό-κίνηση, τα εικαστικά υλικά.

Μέσα στις ομάδες τα παιδιά αποκτούν ενδιαφέροντα, βρίσκουν ιδέες, αποκτούν θάρρος, συνεργάζονται και διερευνούν τις σχέσεις τους με τα άλλα μέλη της ομάδας όπως επίσης μαθαίνουν τρόπους να επιλύουν τις συγκρούσεις τους. Το παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητες του, όπως επίσης μαθαίνει να υιοθετεί θετικές κοινωνικές δεξιότητες. Η ομάδα ενθαρρύνει την γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική δράση του παιδιού. Ενισχύει την αυτογνωσία, την αίσθηση της αλληλεξάρτησης, της συνεργασίας και της συλλογικότητας. Προτρέπει την έρευνα, την ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Ποίοι είναι οι στόχοι των Ομάδων Κοινωνικοποίησης και Παιχνιδιού;

Να αναπτύξουν ικανότητες κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού όπως:

 • Να παίρνουν σειρά
 • Να μοιράζονται
 • Συμβολικό παιγνίδι
 • Ομαδικό παιγνίδι
 • Να αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας , υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας
 • Να διεκδικούν και να επιλύουν προβλήματα με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
 • Να ανακαλύπτουν την προσωπική τους ταυτότητα στην ομάδα
 • Να αποκτούν αυτοπεποίθηση
 • Να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
 • Να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά
 • Να αναπτύσσουν τη φαντασία τους
 • Να καλλιεργούν το λόγο , τη σκέψη και να φανερώνουν συναισθήματα
 • Να ενεργοποιούνται και να αναπτύσσονται αρμονικά σε όλους τους τομείς (κοινωνικό – γνωστικό- συναισθηματικό).