Ψυχολογική υποστήριξη

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η παιδική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη για την ανάπτυξη του ατόμου. Μεγαλώνοντας το παιδί μαθαίνει να σχετίζεται με τους γονείς και τα αδέρφια του και τους συνομήλικους του, μαθαίνει και παίζει ανάλογα με την ηλικία του και τις δυνατότητες του και σιγά-σιγά μαθαίνει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε σχέση με το περιβάλλον που βρίσκεται.

Συχνά όμως παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη του παιδιού. Μερικά από αυτά είναι:

 • δυσκολίες ύπνου και διατροφής
 • ενούρηση
 • ευκόπριση
 • διαταραχές λόγου
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • επιθετικότητα και κατάθλιψη
 • προβλήματα κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς
 • προβλήματα μάθησης, συγκέντρωσης και προσοχής
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • άγχος
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • ψυχοσωματικά προβλήματα κτλ.

Συνήθως αυτές οι δυσκολίες χρειάζονται άμεσα θεραπευτική παρέμβαση.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών είναι θεραπεία που χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως θεραπευτικό μέσο. Μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει τα προβλήματά του και ό,τι θέματα το απασχολούν μέσα από το λόγο, το παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες π.χ. ζωγραφική, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθι, κουκλοθέατρο κτλ. Συχνά στις συνεδρίες με τα παιδιά ο λόγος μπορεί να αποκτά δευτερεύοντα ρόλο και το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ή τις άλλες δραστηριότητες ως μέσο έκφρασης για να εξωτερικεύσει τις αντιφάσεις του απέναντι σε διάφορες καταστάσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματα του και να βρει λύση σε προβλήματα. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί για να εκφράσει αυτά που το απασχολούν.

Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι απαραίτητη συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.

Είναι απαραίτητο οι συνεδρίες με το παιδί να λαμβάνουν χώρο την ίδια μέρα και ώρα κάθε βδομάδα και κατά προτίμηση στην ίδια αίθουσα. Η διάρκεια της θεραπείας καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΗΒΟΥ

Η εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος μεταξύ του κόσμου των παιδιών και των ενηλίκων. Η μετάβαση από την παιδικότητα στην ενηλικίωση φέρνει μια αναστάτωση στον έφηβο που καλείται να τη διαχειριστεί. Η μετάβαση γίνεται πιο ομαλή όταν ο έφηβος διαθέτει τις κατάλληλες ψυχικές αντοχές κι ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά πολλές φορές μπορεί ο έφηβος να έχει την ανάγκη για επιπλέον στήριξη σε αυτή την περίοδο της ζωής του.

Συχνά προκύπτουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην εφηβεία όπως:

 • μαθησιακές δυσκολίες
 • κοινωνικές δυσκολίες
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • χρήση ουσιών
 • προβλήματα ταυτότητας φύλλου
 • άγχος
 • κατάθλιψη
 • διατροφικές διαταραχές κτλ.

Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί μια διεργασία μέσα στην οποία ο έφηβος μπορεί να διαπραγματευτεί τα προσωπικά του ζητήματα που τον απασχολούν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Πολλές φορές μέσα στις συνεδρίες ο έφηβος έχει την ευκαιρία να ξαναβιώσει ή και να επαναλάβει και να λύσει θέματα που του παρουσιάστηκαν στην παιδική ηλικία αλλά έμειναν άλυτα ή θέματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφηβική ηλικία και είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν.

Η συμβουλευτική εφήβων χρησιμοποιεί ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας το λόγο χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλα μέσα έκφρασης π.χ.

 • εικαστικές τέχνες
 • παραμύθι
 • παιχνίδι κτλ.

Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να γίνει σε ατομικό και σε ομαδικό πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου έφηβου. Η επαφή με τους γονείς είναι καλό να γίνεται παρουσία του εφήβου και δίνεται μεγάλη βάση στην έννοια του απορρήτου.