Πρόγραμμα Lidcombe

Πρόγραμμα Lidcombe

Το πρόγραμμα Lidcombe είναι μία συμπεριφορική θεραπεία για μικρά παιδιά που τραυλίζουν. Το πρόγραμμα παίρνει το όνομά του από το προάστιο του Σίδνεϊ, όπου βρίσκεται το αυστραλιανό Κέντρο Ερευνών του Τραυλισμού στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Η θεραπεία χορηγείται από το γονέα ή φροντιστή στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς μαθαίνουν πώς να κάνουν τη θεραπεία κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίων επισκέψεων στο λογοθεραπευτή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο λογοπαθολόγος διδάσκει τους γονείς, επιδεικνύοντας διάφορα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής αγωγής, παρατηρώντας τον γονέα να κάνει τη θεραπεία, και δίνοντας ανατροφοδότηση στο γονέα για το πώς πηγαίνει με τη θεραπεία. Η εκπαίδευση των γονέων είναι απαραίτητη, διότι είναι ευθύνη του λογοθεραπευτή να εξασφαλίσει ότι η θεραπεία γίνεται σωστά και είναι μια θετική εμπειρία για το παιδί και την οικογένεια.

Η θεραπεία είναι άμεση. Αυτό σημαίνει ότι ο γονέας πρέπει να σχολιάζει άμεσα για την ομιλία του παιδιού. Αυτή η ανατροφοδότηση από το γονέα είναι εξαιρετικά θετική. Ο γονέας σχολιάζει κυρίως όταν το παιδί μιλάει χωρίς τραύλισμα και μόνο περιστασιακά, όταν το παιδί τραυλίζει. Ο γονέας δεν σχολιάζει την ομιλία του παιδιού όλη την ώρα, αλλά επιλέγει συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δώσει την ανατροφοδότηση παιδί.

Ο γονέας μαθαίνει επίσης να μετράει τον τραυλισμό του παιδιού βαθμολογώντας με σκορ κάθε μέρα. “1” είναι “όχι τραύλισμα,” “2” είναι “εξαιρετικά ήπιο τραύλισμα,” και “10” είναι “εξαιρετικά σοβαρό τραύλισμα». Σε κάθε επίσκεψη στο κέντρο, ο παθολόγος λόγου και ο γονιός εξετάζουν τη σοβαρότητα των μετρήσεων για την προηγούμενη εβδομάδα για να δουν τι επίπτωση έχει η θεραπεία έξω από το κέντρο. Αυτή είναι μια ουσιαστική διαδικασία, διότι ο τραύλισμός πρέπει να διορθωθεί έξω από την κλινική στον πραγματικό κόσμο.

Το Πρόγραμμα Lidcombe διεξάγεται σε δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του σταδίου 1, ο γονιός πραγματοποιεί τη θεραπεία κάθε μέρα και ο γονέας και το παιδί παρίστανται στην κλινική ομιλία δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι ο τραύλισμός να εξαφανιστεί είτε να προσεγγίσει ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Το Στάδιο 2 του προγράμματος ξεκινά σε αυτό το σημείο. Ο στόχος του σταδίου 2 είναι να κρατήσει μακριά τον τραύλισμό για τουλάχιστον ένα έτος. Η χρήση της ανατροφοδότησης του γονέα κατά τη διάρκεια του σταδίου 2 μειώνεται, όπως και ο αριθμός των επισκέψεων στο κέντρο, υπό τον όρο ότι ο τραύλισμός παραμένει στο χαμηλό επίπεδο που ήταν κατά την έναρξη του σταδίου 2. Αυτό το τμήμα συντήρησης του προγράμματος είναι απαραίτητο, διότι είναι γνωστό ότι ο τραυλισμός μπορεί να επανεμφανιστεί μετά από μια επιτυχή θεραπεία.

Όλα τα παιδιά και οι οικογένειες είναι διαφορετικές, και ο λογοθεραπευτής λαμβάνει αυτό υπόψη κατά την επίβλεψη της θεραπείας. Ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταχείρισης, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο του προγραμματος Lidcombe, περιλαμβάνονται πάντα, ο τρόπος εφαρμογής τους είναι προσαρμοσμένος στο κάθε παιδί και την οικογένεια του.

Λειτουργεί το πρόγραμμα Lidcombe;

Ναι, ανεξάρτητες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι είναι ικανό να απαλλάξει το παιδί από τον τραύλισμό. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το πρόγραμμα είναι ασφαλές. Δεν φαίνεται να παρεμβαίνει στη σχέση γονέα-παιδιού και δεν έχει εμφανή επίδραση σε άλλες πτυχές της επικοινωνίας. Πράγματι, οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους είναι πιο κοινωνικά και μιλούν περισσότερο μετά τη θεραπεία, διότι δεν τραυλίζουν πλέον.