Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε 4 περίπου συναντήσεις με τους γονείς ή φροντιστές (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) και τους βοηθά:

  • να κατανοήσουν τα αισθητηριακά συστήματα
  • να αντιληφθούν τι σημαίνει διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας και τι αποτέλεσμα έχει αυτό στην καθημερινότητα ενός παιδιού
  • να κατανοήσουν τις αισθητηριακές ανάγκες των παιδιών τους
  • να κατανοήσουν τι πυροδοτεί τη συμπεριφορά του παιδιού τους
  • πως μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν αισθητηριακή δίαιτα στο σπίτι ώστε να καλύπτουν τις αισθητηριακές ανάγκες των παιδιών τους

Η ψυχοεκπαίδευση των γονέων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς οι γονείς μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία, ενώ οι δεξιότητες που διδάσκονται τα παιδιά στις ατομικές τους συνεδρίες γενικεύονται καλύτερα καθώς οι γονείς γνωρίζουν ΓΙΑΤΙ αλλά και ΠΩΣ να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές που προτείνονται από τους θεραπευτές και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών τους.