Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα υλικά και μέσα, διαδραστικό πίνακα, ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα KINEMS, υλικό παιγνιοθεραπείας, αίθουσα για ομάδες γονέων αλλά και 2 αίθουσες αισθητηριακής ολοκλήρωσης ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Όλες οι αίθουσες είναι άνετες, ευρύχωρες και πλήρως εξοπλισμένες.