Καλώς ήρθατε

Το κέντρο αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών ΝΟΗΣΗ που εδρεύει στο Χαλάνδρι επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των διαταραχών μάθησης, λόγου και συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων ηλικίας 2 έως 18 ετών.

Για το σκοπό αυτό παρέχει ευέλικτα εξατομικευμένα προγράμματα με τη χρήση αποτελεσματικών θεραπευτικών μεθόδων από το ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει.

Καλώς ήρθατε

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των θεραπευτών μεταξύ τους αλλά και με την οικογένεια και το σχολείο για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γι’ αυτό ενημερώνουμε με συνέπεια την οικογένεια και το σχολείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι θεραπευτές επιμορφώνονται συνεχώς μέσω σεμιναρίων ώστε να είναι πάντα ενήμεροι και να εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους και είναι όλοι ιδιαίτερα έμπειροι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο που φοιτά το παιδί, το συνοδό παράλληλης στήριξης ή άλλου φορέα που ασχολείται με το παιδί, βοηθά στην καλύτερη πλαισίωση των αναγκών του παιδιού αλλά και τη γενίκευση των δεξιοτήτων σε όλα τα περιβάλλοντα. Στη Νόηση θεωρούμε ότι η αποτελεσματική θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του τριγώνου Κέντρο – Σχολείο –Οικογένεια.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θεωρούμε ότι η πρώιμη παρέμβαση είναι «κλειδί» για την εξέλιξη του παιδιού και ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το παιδί να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα με τις σωστές θεραπευτικές μεθόδους ώστε οι θεραπείες να είναι πιο αποτελεσματικές αλλά και πιο σύντομες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οι γονείς ενημερώνονται συστηματικά για την πρόοδο του παιδιού τους τόσο μετά το πέρας της συνεδρίας όσο και σε προκαθορισμένες συναντήσεις, συμμετέχουν ενεργά στα θεραπευτικά προγράμματα και δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων και στο σπίτι.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ

    Η οργάνωση είναι βασικός άξονας του κέντρου ώστε να ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία στις ανάγκες όλης της οικογένειας.

    Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στα παιδιά και τις οικογένειες τους ποιοτικές υπηρεσίες και την απαραίτητη στήριξη.

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Οργάνωση