ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LEGO STEAM

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου εκπαιδεύτηκε στη ρομποτική ώστε να ενταχθει στη θεραπεία η μεθοδολογία
STEAM, η εκπαιδευτική ρομποτική και τα LEGO in therapy (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) για να γίνουν οι συνεδρίες
πιο αποτελεσματικές, σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα,αλλά και πιο διασκεδαστικές για τα παιδιά μας.

Επικοινωνία:
Αγίου Γεωργίου 54 & Διονύσου, Χαλάνδρι (πλησίον Πλατείας Κέννεντυ)

Tags: