Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα που αποτελεί τη βάση της κοινωνίας μας. Μέσα από την οικογένεια μεγαλώνουμε ως παιδιά, εξελισσόμαστε ως έφηβοι και αργότερα ως ενήλικες καλούμαστε να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Στην οικογένεια που δημιουργούμε ως ενήλικες πολλές φορές είμαστε σύζυγοι αλλά και γονείς ταυτόχρονα.

Παρ’ όλο του το μεγαλείο, ο ρόλος του γονιού κρύβει συχνά πολλές δυσκολίες. Μία από τις μεγαλύτερες είναι το γεγονός ότι κανένας δε γεννιέται γονιός, αλλά γίνεται στην πορεία της ζωής του. Συνεπώς, οι γονείς καλούνται να μεγαλώσουν το παιδί τους ερχόμενοι αντιμέτωποί με ποικίλες αντιξοότητες και κυρίως με τις δικές τους αδυναμίες, λάθη και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως παιδιά.

Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά τους. Στη διάρκεια της ανάπτυξης του ένα παιδί μπορεί να παρουσιάσει ποικίλες δυσκολίες π.χ.:

  • οργανικές (σύνδρομα, νοσήματα, αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες κτλ.)
  • οικογενειακές (προβλήματα στην οικογένεια, διαζύγιο, απώλεια, θάνατο, κακοποίηση, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι κτλ.)
  • αναπτυξιακές (μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου κτλ.)
  • κοινωνικές (προβλήματα στο σχολείο, δυσκολία σχολικής προσαρμογής, φυγή από το σχολείο, προβλήματα κοινωνικοποίησης κτλ.)
  • συναισθηματικές (άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση κτλ).

Η συμβουλευτική γονέων έρχεται να στηρίξει το γονέα στο δύσκολο έργο του να βοηθήσει το παιδί του να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να αναπτυχθεί και να ωριμάσει. Παρά την ονομασία της, ο όρος “συμβουλευτική” δεν αναφέρεται σε μια σειρά συμβουλών. Ο ειδικός συχνά δίνει κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές για κάποια θέματα στους γονείς, όμως αυτό είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Στη συμβουλευτική γονέων οι γονείς φέρνουν προς συζήτηση οτιδήποτε τους απασχολεί σε σχέση με το παιδί.

Συχνά αυτές οι συναντήσεις έχουν εκπαιδευτικό και προληπτικό χαρακτήρα και επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των γονέων και στην αλλαγή της στάσης τους μέσα στην οικογένεια. Ο ειδικός, ως παρατηρητής εξωτερικός, προσφέρει μία διαφορετική ερμηνεία, “μια νέα ματιά” στους γονείς κι έτσι μπορεί να ανοίξει εναλλακτικές διόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Έτσι αλλάζοντας οι γονείς, αλλάζει και το παιδί.

Η συμβουλευτική γονέων έχει τη μορφή ατομικών συναντήσεων με ένα ειδικό και με τους γονείς ή με τον κηδεμόνα του παιδιού / εφήβου. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων γίνεται παράλληλα με την θεραπεία του παιδιού.